Małgorzata Pawlusiewicz
Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie (pedagogika ogólna) oraz studiów filozoficznych w zakresie psychologii religii.  Posiada ukończone studia podyplomowe w dziedzinie oligofrenopedagogiki na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Wszystkie jej prace empiryczne dotyczą dziecka, jego możliwości poznawczych,
deficytów, a także kreatywności. Jest pedagogiem z drugim stopniem specjalizacji 
i byłym nauczycielem ćwiczeń studentów krakowskich uczelni. Od 1989 roku pracowała w Polskiej Szkole im T. Kościuszki w Chicago. Jest autorką programów,  materiałów metodycznych dla nauczycieli oraz podręczników dla dzieci polonijnych - od klas przedszkolnych poprzez klasę "O"  do  VI.
Podręczniki swoje autorka ciągle aktualizuje, w zależności od wymogów programowych, oczekiwań nauczycieli, własnych obserwacji i doświadczeń oraz zainteresowań uczniów i poziomu ich słownictwa. Od wielu lat jest czynnie zaangażowana w wykłady i szkolenia dla nauczycieli polonijnych w USA  i Europie.
W roku 2002 odznaczona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2011 Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2022 za działalność naukowo-edukacyjną przyznano jej nagrodę "POLAK ROKU WE WŁOSZECH I NA ŚWIECIE".  

 


 
 
WSTĘP · AUTORKA · HISTORIA · KATALOG · KONTAKT · LINKI