Podręczniki Małgorzaty Pawlusiewicz są z założenia cennym narzędziem
dla efektywnego nauczania języka polskiego poza granicami Polski.
Oszczędzają nauczycielowi czas potrzebny na przygotowanie się do lekcji
i zawierają wiele materiału poglądowego, tak niezbędnego w procesie dydaktycznym. Treści są bliskie dziecku, nie są ani za trudne, ani za łatwe
i mają wystarczającą ilość ćwiczeń przeznaczonych na słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.

Recenzenci zaznaczają, że "autorka przygotowała niezwykle rzetelny, oparty
na znakomitych założeniach komplet podręczników do nauczania w szkołach polonijnych... Ze względu na cele, treści i rozwiązania metodyczne należy rozpatrywać podręczniki jako wspólną całość, obejmującą naukę od klas przedszkolnych do klasy 6.  Autorka stosuje zasadę stopniowania trudności wprowadzając uczniów w świat, zaczynając od tego co dziecku najbliższe,
do tego co dalsze i mniej znane. Funkcję ćwiczeniową pełnią bardzo dobrze skonstruowane ćwiczenia zawierające całą gamę ćwiczeń do pracy w szkole
i w domu. Od strony wychowawczej treści podręczników podają uczniom wzory poprawnych relacji międzyludzkich, wzory postaw i autorytetów. Widoczna rzetelna i konsekwentna praca może stanowić wzór i punkt odniesienia dla innych autorów pod względem metodycznym, merytorycznym i graficznym."

link do katalogu podręczników

 
WSTĘP · AUTORKA · HISTORIA · KATALOG · KONTAKT · LINKI