Wydawnictwo podręczników:
Wisdom Publishers Corporation
224-616-3120
www.podreczniki.net

Autorka podręczników:

E-mail: mpawlusiewicz@sbcglobal.net


Zamówienia:

Z terenu USA i Kanady zamówienia realizuje Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Chicago
Katalog podręczników i książek: https://znpusa.org/shop/
E-mail: halinazurawski@znpusa.org
mobile: 773-653-5305

Z terenu Europy zamówienia przyjmuje Perfekt Solutions LTD
Katalog podręczników i książek: 
https://czytamimowiepopolsku.com
E-mail:
info@czytamimowiepopolsku.com
mobile: 00 44 77 3809 6644

 
WSTĘP · AUTORKA · HISTORIA · KATALOG · KONTAKT · LINKI