Wydawnictwo podręczników:
Wisdom Publishers Corporation
224-616-3120
www.podreczniki.net

Autorka podręczników:

E-mail: mpawlusiewicz@sbcglobal.net


Zamówienia:

Z terenu USA i Kanady zamówienia realizuje Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Chicago
E-mail: zhalina@sbcglobal.net
mobile: 1 (773) 631-0969

Z terenu Europy zamówienia przyjmuje Perfekt Solutions LTD
E-mail: sm.wisniewska@ntlworld.com
mobile: 00 44 77 3809 6644

 
WSTĘP · AUTORKA · HISTORIA · KATALOG · KONTAKT · LINKI