Klasa 2: Asy z II klasy - Czytanka


<  

Układ treści podręcznika podzielony jest na pięć rozdziałów. Rozdział pierwszy pt. Asy z II klasy dotyczy treści związanych ze szkołą. Jest rozdziałem łatwiejszym, wprowadzającym dziecko w porządek bloku sobotniego: ilustracja, czytanka, słowniczek i strona zawierająca rozrywkę
z ciekawostkami, zagadkami i żarcikami.

Dalsze cztery rozdziały zamykają się w obrębie pór roku, polskich tradycji
i uroczystości szkolnych.
Układ podręcznika i miłe, bliskie dziecięcej wyobraźni teksty rodzą zaangażowanie i pozytywne emocje. Pozwalają odkryć magiczny związek między drukiem, ilustracją, a powstałymi w umyśle wyobrażeniami.
Ilustracje i słowniczek ułatwiają rozumienie i interpretację treści. Pomagają
w skutecznym, fotograficznym zapamiętywaniu słów.

Czytanki w konwencji bajek, legend i opowiadań, wykształcają w dziecku gust czytelniczy i zachęcają do czytania do poduszki.
Każdy tekst ma pewien smaczek, małą puentę, która bez nadmiernego natręctwa podsuwa problem etyczny. Czy postawiony problem pozostanie otwarty, czy zostanie rozwinięty i wykorzystany, zależeć będzie od systemu wartości i wrażliwości uczących.

 
WSTĘP · AUTORKA · HISTORIA · KATALOG · KONTAKT · LINKI