Podręcznik dla czterolatków p.t. "Maja uczy się i bawi" jest pierwszym podręcznikiem
w stopniowanej nauce języka polskiego dla dzieci polonijnych. W sposób zupełnie bezstresowy, wręcz zabawowy, wprowadza dziecko w arkana słownictwa z najbliższego
jego otoczenia.
Bajeczne ilustracje są wspaniałym materiałem poglądowym ułatwiającym dziecku przyswojenie nazw otaczającego je świata.
Wiele ćwiczeń z zakresu kształcenia wszystkich procesów poznawczych oraz ćwiczeń sprawnościowych, przygotowujących rękę do pisania, daje dziecku większą szansę na sukces w klasie "0" i klasach początkowych.
Podręcznik dla czterolatków składa się z dwóch pozycji (na I i II semestr nauki). Każda z nich obejmuje 15 tematów lekcyjnych. Podręcznik określony jest przez recenzentów jako nowatorski, z wysoką oceną strony merytorycznej, metodycznej i graficznej.

<


Podręcznik dla grupy przedszkolnej - polonijnej szkoły języka polskiego
cz. 1

Podręcznik dla grupy przedszkolnej - polonijnej szkoły języka polskiego
cz. 2

Poradnik metodyczny dla nauczyciela: program, struktura podręcznika propozycje scenariuszy lekcji

   


  Podręcznik dla kl. "0" p.t. "Kubuś idzie do szkoły" powstał na prośbę wielu ośrodków polonijnych, które korzystają z wyprawki polonijnego pierwszoklasisty. Podręcznik ten stał się więc bardzo pomocnym ogniwem między przedszkolem a polską szkołą, przygotowującym dziecko do odbioru następnych podręczników.

  Podręcznik składa się z 2 części, przewidzianych na pierwszy i drugi semestr nauki. W założeniu swym posiada: ćwiczenia słownikowe
  (28 kręgów tematycznych) oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształcące koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, a także spostrzeganie, uwagę, orientację przestrzenną, myślenie twórcze
  i dedukcyjne. Motoryka ręki ćwiczona jest przez różnego rodzaju szlaczki literopodobne, wypełnianie konturów, oraz kreślenie liter
  i ich połączeń. Ćwiczenia w czytaniu prowadzone są metodą sylabową, globalną (wspomaganą obrazkiem) w sposób łatwy, przyjemny,
  na pograniczu zabawy.

  Całość piękna graficznie, bogato ilustrowana, kolorowa, dostarczająca dziecku miłych wrażeń estetycznych. Wysoko oceniona przez 
  metodyków nauczania początkowego, nauczycieli klas zerowych
  i  psycholingwistów.Podręcznik dla klasy."0" cz.1

Podręcznik dla klasy. "0" cz. 2

Ćwiczenia te powstały z myślą o harmonijnym rozwoju ucznia i w celu ułatwienia pracy nauczycielowi. Zeszyt ćwiczeń pomoże dziecku wykształcić łatwość kreślenia szlaczków, wzorów literopodobnych, liter i ich połączeń.

 

Poradnik metodyczny, program,
scenariusze lekcji   Wyprawka pierwszoklasisty powstała po wielu latach doświadczeń autorki w pracy z pierwszoklasistami, po latach obserwacji potrzeb polonijnego dziecka, analizach przydatności różnych metod i materiałów dydaktycznych.

 • Elementarz dziecka polonijnego
 • Ćwiczenia elementarzowe

  Podręczniki, według opinii recenzentów uniwersyteckich, są profesjonalnie przygotowane zarówno od strony merytorycznej, jak i metodycznej, i graficznej.

Elementarz dziecka polonijnego
Klasa 1

Ćwiczenia elementarzowe
"Uczę się pisać"
Klasa 1

Poradnik metodyczny dla nauczyciela pierwszoklasisty
"Kocham uczyć maluchy"
 

   

Asy z drugiej klasy
Semestr 1 

 Asy z drugiej klasy
 Semestr 2 

Poradnik dla nauczyciela klasy drugiej


Klasa 3 semestr 1 Podręcznik kształcenia językowego dla szkół polonijnych
"Z uśmiechem i słońcem" 
 


Klasa 3 semestr 2 Podręcznik kształcenia językowego dla szkół polonijnych"
Z uśmiechem i słońcem"

Poradnik dla nauczyciela klasy trzeciej    Piękna nasza Polska cała
Czytanka
Klasa 4


Piękna nasza Polska cała
Ćwiczenia
Klasa 4


Program ogólny, szczegółowy, rozkład materiału
Klasa 4
 
 


"W radosnym kręgu" Klasa 5
Podręcznik kształcenia jezykowego
dla szkół polonijnych


 
Poradnik dla nauczyciela klasy 5


"Sercem w stronę ojczyzny"
Podręcznik kształcenia językowego dla szkół polonijnych  klasa 6


Poradnik dla nauczyciela klasy 6

 
WSTĘP · AUTORKA · HISTORIA · KATALOG · KONTAKT · LINKI