Klasa 6: Sercem w strone ojczyzny - Czytanka


 

Treść podręcznika dla kl. VI jest bardzo bogata. Nie ma w nim poprzedniego, miesięcznego porządku lekcji.

Książka posiada osiem rozdziałów:
I - "Skarby polskiej mowy"
II - "Wasi rówieśnicy dawniej i dziś"
III - "W rytmie serc"
IV -"Polskie tradycje w prozie i poezji polskiej"
V -"Rok polski" /charakterystyka"
VI -"I ty możesz zostać poetą"
VII - "Z historycznej półki"
VIII -"Człowiek i Ziemia"

Każdy rozdział ma do wyboru od czterech do siedmiu zagadnień, z których nauczyciel może wybrać interesujące uczniów treści. Musi jednak spełniać rolę mistrza i to nie tylko w dostrzeganiu walorów literackich, ale i w interpretacji faktów, w kształtowaniu samodzielności myślenia ucznia i jego kreatywności.Ma też wyposażyć go w umiejętności praktycznego działania (autoprezentacja , komentarz, opinia, pisanie listów prywatnych, życzeń, ogłoszeń, reklam, notatek, streszczeń i komiksów).
Emocjonalnie piękne treści czytanek kształcą u młodzieży inteligencję emocjonalną, poczucie własnej wartości, asertywność, a więc te cechy, które w dzisiejszych czasach są tak bardzo pożądane.
Przy umiejętnym prowadzeniu lekcji, w oparciu o podręcznik,                        
i dobrej współpracy z rodzicami można osiągnąć znaczący wpływ na życiową postawę i przyszłość naszej młodzieży.
W podręczniku przewija się koncepcja wychowania przez sztukę. Obrazy znanych malarzy, fotografie i ilustracje przedstawiające fragmenty z życia różnych środowisk , dostarczają młodzieży ciekawych wrażeń. W treściach zachowana jest czynna korelacja z wiedzą ogólną i dostrzeganie relacji między komponentami świata a człowiekiem.

 
WSTĘP · AUTORKA · HISTORIA · KATALOG · KONTAKT · LINKI