Grupa przedszkolna cz. II

/czterolatki/


 

W części II podręcznika materiał słownikowy wychodzi poza najbliższe otoczenie dziecka.
Dziecko poznaje więc otaczającą je przyrodę: rośliny i zwierzęta w naturalnej scenerii gospodarstwa, ogrodu, sadu, łąki czy leśnej polanki.
Dziecko ma też możliwość klasyfikowania poznanych słówek według pewnego schematu n.p. co lata, co fruwa, co skacze, co jeździ, co stoi, itd.
Dzieci poznają polskie litery, wypełniają ich kontury i kształcą słuch fonematyczny poprzez poznawanie dźwięków liter w nagłosie wyrazów. Poznają także podstawowe kształty, cyfry /1 - 10/.
Podręcznik "Maja uczy się i bawi" zawiera także zadania domowe, mające na celu utrwalanie poznanych na lekcji słówek, ćwiczeń pamięci w postaci rymowanek i wierszyków oraz ćwiczeń manualnych.

 

 
WSTĘP · AUTORKA · HISTORIA · KATALOG · KONTAKT · LINKI