Klasa 6: Sercem w stronę ojczyzny - Ćwiczenia


 


W Ćwiczeniach dla klasy VI zachowany został podział na jednostki miesięczne
i bloki tygodniowe. Ma to na celu zdyscyplinowanie uczniów w wypełnianiu ćwiczeń do końca.
Autorka postawiła w tym roku na samodzielność, odpowiedzialność i ambicję uczniów. Praca ze słownikami, świadomy wysiłek w rozwijaniu słownictwa
z różnych dziedzin i sprawdzanie go w sytuacjach komunikacyjnych to wspólny cel nauczyciela i uczniów.
Ciągłe powracanie do materiału z lat ubiegłych ma zapewnić trwałość wiedzy
o języku.
W części gramatycznej rozbudowany został materiał dotyczący liczebnika, zaimka i przyimka.
Zagadnienia ortograficzne w postaci ćwiczeń praktycznych pozwalają młodzieży na osiągnięcie lepszej automatyzacji w poprawnym pisaniu. Tłumaczenia są już bardziej poważne, szersze objętościowo.
Lekcje ćwiczeniowe prowadzi przyjazny komputer
"Tęga Głowa" ale i wymagający, nieco nawet strofujący pan "Paragrafek". Zachowanie ciągłości metodycznej i merytorycznej podręczników od klasy I-VI przy zachowaniu systematyczności pracy w szkole i w domu, może gwarantować powodzenie uczniów w dalszej nauce języka i pozytywny wynik egzaminów certyfikatowych.


 
WSTĘP · AUTORKA · HISTORIA · KATALOG · KONTAKT · LINKI